Анали - брой 1-4 /2010

Анали - брой 1-4 /2010

(2.50 от 2 гласа)  • Формат: ePub
  • Защита: няма
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж
  • Как да купя е-списание? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

За моделите от серията Kindle е необходимо да конвертирате .epub файловете към .mobi формат с безплатната програма Calibre.

Виж софтуер за четене на е-книги и е-списания.

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
ARTICLES


Култът към Самотракийските Θεοὶ Μεγάλοι в Тракия: Севтополис, Западното Черноморие, Егейското крайбрежие
Аделина Петрова
The Cult of the Samothrace Θεοί Mεγάλοι in Thrace: Seuthopolis, the west Coast of Black Sea and the Aegean Coast
Adelina Petrova

Тракийски гробове и погребални практики от римската епоха в Сливенско
Диана Димитрова
Roman Age Thracian Graves and Funeral Practices in Sliven Region
Diana Dimitrova

Костенурката и жабата в животинския код на тракийската митология
Иван Маразов
Turtle and frog in the animal code of Thracian mythology
Ivan Marazov

Нов тип малкономинална бронзова монета от района на Пропонтида от типа “Глава на възрастен мъж с брада и мустаци — ΑΔ коничен съд с две дръжки”
Ставри Топалов
A New Bronze Coin of Low Denomination from the Region of the Propontis of the Type “Head of an Aged Man with Beard and Moustaches — ΑΔ Conical Vessel with two Handles”
Stavri Topalov

Поставяне на основите в системното проучване и опазване на археологическите ценности в България (1877-1885)
Магдалена Стаменова
Establishing of the Foundations of the System Research and Protection of Archaeological Values in Bulgaria (1877-1885)
Magdalena Stamenova

Мемоарите на некоронованата царица и синкопите на времето между двете световни войни (1926-1937)
Юлия Люцканова, Райна Атанасова и Росица Петкова
The Memoirs of the Uncrowned Queen and the Syncope of Time between the two World Wars (1926-1937)
A Team Research by Julia Grigorova-Lutskanova

За властта и авторитета в българското традиционно семейство
Милена Миланова
On the Power and the Authority in the Bulgarian Traditional Family
Milena Milanova

Новогръцките диалекти в България – съставна част от езиковото многообразие в страната
Стойна Пороманска
Modern Greek Dialects — a Part of the Language Mosaic of Bulgaria
Stoyna Poromanska

КРИТИКА И НАУЧНИ СЪБИТИЯ
Разкопките в “Косматка” ще продължат напролет — това обяви пред журналисти археологът Георги Китов
Радостина БайчеваОще електронни списания

Още електронни списания
Информация за избраното списание

Информация за избраното списание
Информация за книгата:

Издател: Арно и Анали
Категория: ПЕРИОДИКА
Година: 2010
ISSN: 2010086130951
Поредица: Анали


Списание за история, класическа култура и изкуствознание

Journal of history, classical culture and art history


Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: