Прогласи / Revelations

Прогласи / Revelations

(4.06 от 18 гласа)е-книга

0.00 лв.

  • Формат: ePub
  • Защита: няма
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

За моделите от серията Kindle е необходимо да конвертирате .epub файловете към .mobi формат с безплатната програма Calibre.

Виж софтуер за четене на е-книги и е-списания.

Tази книжка не е евангелистка брошура.
Тя не е евангелие, макар по стил да е вдъхновена от евангелие на Йоан.
Не е езотерика, въпреки че има две пророчества.
Не е художествена измислица, а истинските напътствия от Свети Дух по пътя ми във вярата за тези 20 години.
Исус и учениците Му проповядвали от селище на селище във времена, когато устната проповед носела огненото си очарование. Те прогласявали Божиите истини и за това нарекох творбите си „Прогласи”.
Тази книжка не е само за вярващи.
Дилемите за истината, вярата, житейското кредо, същността и др. касаят общочовешки чувства, които могат да бъдат духовен лек за всекиго.
Търсещият отговори може да намери нещо за себе си.
С право първите християни в Антиохия наричали Свети Дух „Параклете” - учител и застъпник.
Напътствията Му ме водеха в трудния и светъл път на духовното.
Огнените думи на Божието слово, което е Светлина!
Отпийте от Светлината!
Амин.

This book is not an evangelical booklet.
It‘s not gospel , though style is inspired by the Gospel of John.
Not esoteric, although there are two prophecies.
It is not fiction, but real guidance of the Holy Spirit in my way of faith for 20 years .
Jesus and his disciples preached from village to village in time , when oral preaching wore it’s fiery charm. They proclaimed God‘s truths and therefore I first called my works „proclamations”. But since they come from the Holy Spirit, I called them “Revelations”.
This book is not just for believers.
Dilemmas of truth , faith, life‘s credo etc..concern human universal feelings, which can be a spiritual cure for everyone.
Hunters of answers can find something for themselves.
By right the first Christians in Antioch called
Holy Spirit „Paraklete“ – meaning teacher and advocate .
His directions led me in my difficult and light spiritual way.
Fiery words of God‘s word, which is Light!
Drink from the Light!
Amen.Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: