Български на един дъх - Учебник по български език за турци

Български на един дъх - Учебник по български език за турци

(4.35 от 17 гласа)УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТУРЦИ и КРАТЪК БЪЛГАРО-ТУРСКИ УЧЕБЕН РЕЧНИК

Драги ученико,

В това учебно помагало ще намерите всичко необходимо за успешното ви общуване на български език, бързо ще напредвате в усвояването на думите, тъй като лексиката е изложена равномерно и тематично, а най-често срещаните в ежедневието думи са многократно употребявани тук, за да може лесно да ги запомните. Също така с лекота ще преодолявате трудностите, произтичащи от различията между родния ви език – турския и българския, защото там, където е възможно, са дадени паралели между двата езика, а пък там, където съществуват разлики в понятията или категориите, са направени изчерпателни обяснения.

Желая Ви приятни и забавни мигове по време на обучението ви!

От автора  • Формат: PDF
  • Защита: Adobe DRM
  • Указания за четене. Виж
  • Съвместимост за четене. Виж (Не e за Kindle)
  • Как да купя е-книга? Виж
Файлът е съвместим за четене на всички съвременни електронни четци за книги с eInk екран, таблети с операционна система Android, Windows и iPad. На персонални компютри с Windows и Apple Mac.

Четенето не е възможно на моделите Kindle с eInk екран, защото Amazon.com не поддържат съвместимост с тази технология.

Известно изключение има за таблети Kindle Fire, на които може да бъде инсталиран софтуера BlueFire reader, а кратко ръководство може да прочетете тук.


Kниги от същия жанр

Kниги от същия жанр
Информация за избраната книга

Информация за избраната книга
Информация за книгата:

Издател: Библио.бг
Година: 2012
Страници: 458
ISBN: 10001857


Рецензия 1

за “Български на един дъх – Учебник по български за турци” с автор Елена Стоянова

от доц. Юлия Кирилова – преподавател по съвременен турски език и съпоставителна граматика на турския и българския език в Катедрата по тюркология и алтаистика на СУ “Св. Климент Охридски”

    Учебникът “Български на един дъх”, написан от Е. Стоянова, се появява в момент, когато нуждата от такова помагало е много голяма и непрекъснато нараства. Все по-голям брой турски граждани пребивават продължително в страната ни и съвсем естествено възниква потребността да научат български език.

    Турският и българският език се различават не само по своя произход и принадлежност към различни езикови семейства. Те са коренно различни и по своите типологични характеристики – българският език е аналитичен и флективен, докато турският е синтетичен и аглутинативен. Казано накратко, те имат много различен граматичен строеж, което обуславя трудностите при изучаването както на турския език от българи, така и на българския език от турци.

    Авторката на учебника Е. Стоянова познава добре строежа на турския език и това ѝ е помогнало да създаде учебно пособие по български език именно и специално за турци, а не изобщо за чужденци. Предимствата на това обстоятелства са много. Имайки предвид структурните различия между двата езика, тя е успяла да обхване всичките особености на строежа на българския език, които “изглеждат екзотично” от гледната точка на носителите на турския език, попаднали неподготвени в чуждоезичната среда.

    В учебника основателно е отделено повече място (респективно по-голям брой учебни часове) на граматични категории от българския език, които са напълно непознати в турския. При имената това е преди всичко проблемът за граматичния род (мъжки, женски и среден род), членните форми, както и многообразието от форми за множествено число при имената от мъжки род. При глаголите най-трудно усвоимата особеност е наличието на глаголи от свършен и несвършен вид, което е характерно само за славянските езици. Авторката е съумяла в практически план да представи достатъчно образци, илюстриращи същността и значенията на тези граматични особености. Тъй като учебникът има подчертано практическа насоченост и предназначение, теоретичните обяснения в него са сведени до минимум. Авторката използва популярни в турския език граматични термини, достъпни за хора без специално филологическо образование. Тук трябва да отбележим, че за някои от структурните особености на българския език не съществуват термини на турски, напр. за понятията свършен и несвършен вид на глаголите. Както и в други подобни случаи, авторката е била принудена да преведе на турски българските термини, с което тя се е справила много успешно, като е намерила приемливо решение на терминологичните проблеми.

    Подреждането на материала в учебника не е подчинено на традиционното подреждане на тематичните единици в нормативната граматика и това е съвсем естествено. Тук подреждането на урочните единици е подчинено на принципа на постепенността – от най-честотното и по-лесно усвоимото към по-сложното и по-малко познатото. При този начин на подреждане конкретно в този учебник проличава особено подчертано, че авторката познава добре различията в строежа на двата езика и може да прецени каква последователност в представянето на учебния материал е най-подходяща за всеки отделен фрагмент от органичната цялост на помагалото.

    В учебника са включени голям брой разнообразни упражнения, което позволява затвърдяване на наученото чрез многократно повтаряне на думи и форми и изграждане на автоматизирани умения и навици за правилната им употреба. Така изготвеният учебник представя съвременния книжовен български език чрез добре подбрани образци от разговорния стил, които са написани грамотно и прецизно редактирани. Има всички основания да се надяваме, че хората, които ще бъдат обучавани по този учебник, ще се научат да говорят като образовани и културни българи.
 


 


Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: