Сайтът Библио.бг съществува въпреки Exsisto

Библио.бг е недоволен клиент на фирмата Екзисто ООД - www.exsisto.bg

Когато става въпрос за неизпълнени ангажименти винаги възниква въпросът за достоверност и дали това може да бъде доказано. Екипът на Библио.бг се постара да има история и документация за отношенията си с Екзисто. Притежаваме и удостоверена версия на разработения програмен код за сайта, с всичките негови бъгове и несъответствия със спецификацията и всичко това подписано и подпечатено от екипа на Екзисто ООД. Всичко това можем да покажем на бъдещи клиенти, които искат да се запознаят с ниското качеството и неизпълнение на ангажиментите от уеб агенция Екзисто.

Работата по сайта Библио.бг започна с договор от дата 25.10.2010 г. със срок на изпълнение до 03.01.2011 г. или 10 работни седмици.

Екипът на Библио.бг предостави пълна спецификация на желаните модули, както и дизайн на основните страници в .PSD формат.

Ето хронология на последвалите събития:

* 30.11.2010 г. - Екзисто са готови с част от направата на дизайна в HTML

* 06.01.2011 г. - 3 дни след крайния срок на проекта се проведе среща в офиса на Екзисто, на която се установи, че те не могат да покажат видима функционалност на сайта. Показана беше стандартна администрация на сайт, която беше взаимствана от друг проект и дори не беше нагласена за нуждите на Библио.бг.

* последваха множество срещи, разговори, уговорки за нови крайни срокове и работа от Екзисто ООД.

* 09.05.2011 г. - Екипът на Библио.бг с помощ на допълнителни разработчици успя да отстрани неизправности по кода и да приведе сайта във вид на тестова експлоатация и възможност за употреба от потребители.

* 12.05.2011 г. - на имейл адресът на Библио.бг бе получено писмо от "специалист връзка с клиенти" от Екзисто
с поздравление за стартиралия сайт и искане да дадем препоръка за работата и да попълним сертификат, който те да използват за референция за бъдещи клиенти.

Бяхме особенно изненадани от този подход, защото Екзисто, като изпълнител на проекта, не бяха предали проекта си, но това  не им попречи да поискат положителна референция!

* последва среща в офиса на Екзисто където бяхме свидетели на доста агресивно поведение. На тази среща те ни предадоха своя код в ZIP пакет, за който беше направена MD5 сума и това беше удостоверено с протокол, който доказва точно кой пакет с файлове те са ни предали. Кода беше пълен с бъгове. Тъй като програмният код притежаваше "съществени недостатъци" според терминологията на договора, вместо финансово обезщетение Екзисто се съгласиха да разработят допълнителна функционалност.

* Екзисто изчистиха някои от съществените недостатъци по предадения програмен код и ОТКАЗАХА да си изпълнят компенсацията за неизпълнение на договора си.

* 08.09.2011 г. - Екзисто официално завършиха всичко по предварително зададената спецификация  Приемо-предавателен протокол от 08.09.2011 г: - ОТНЕ ИМ ПОЧТИ 8 МЕСЕЦА СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК!

Екзисто - НЕДОВОЛЕН КЛИЕНТ - Приемо-предавателен протокол

Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: