ТАНЦ ВЪРХУ ТЪНЪК ЛЕД. Франкфуртският панаир 2011

Основният фон, на който протече панаирът тази година, беше всеобщата констатация за ПОВСЕМЕСТНО ПАДАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. По официална статистика (т.е. по силно занижени цифри) в US то е 5,7% в сравнение с първите девет месеца на 2010 г. В UK е 6,5%, в Германия – 5%, в Испания – 3,5%, във Франция – 6%, в Русия – 8% и т.н. Главната причина, разбира се, е макроикономическата ситуация, която в близко бъдеще няма да се подобри. На въпроса дали книгоиздателският бизнес е в упадък, John Makinson, CEO на Penguin Group, отговаря така: „Ако говорим за книгата като физически обект, отговорът е „да”. Ако говорим обаче за интереса към нашата медия – езикът и комуникацията на идеи – този пазар изобщо не е в упадък. Хората искат да четат и търсят навсякъде интересните четива”. Този отговор добре илюстрира цялостното настроение на панаира. В производството на печатни книги издателите трябва да се научат да влагат все повече стойност, защото хората, които ги купуват, гледат на тях като на „красиви и ценни предмети”. А в разпространението на електронни книги целта е една: ако има макар и един човек, който търси твоята книга в електронен формат някъде в Мрежата, ти трябва да си там! Направи продукта си колкото е възможно „по-откриваем”, „по-споделим”, по-лесен за покупка и четене на всякакви устройства. Така хората ще заговорят за книгата ти, ще заговорят и със самия теб като издател! „Хората ще бъдат готови да плащат освен за текст, и за контекст и общуване. Книгите се превръщат в социални пространства, където читателите се срещат, споделят и общуват” – думи на Bob Stein, e-book pioneer.

ПАЗАРЪТ НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНО СЕ ДВИЖИ И МОТИВИРА ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ. Крайният „ползвател” (забележете – не го наричат „читател”) научава за електронните книги от търговците на устройства, а не от книгоиздателите. Затова големите дистрибутори на електронен контент като amazon, Apple, Barnes & Noble и Kobo разработиха целии фамилии от четци и таблети, чиито цени постоянно вървят надолу и те се продават навсякъде, но най-лесно – от сайта на самите дистрибутори на е-книги.

ТАЗИ ГОДИНА ВЪВ ФРАНКФУРТ СТАНА ЯСНО, ЧЕ В ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ ВЕЧЕ „ИМА ПАРИ”.
Повечето от големите книгоиздателски концерни отчитат сериозни печалби от него. Скептицизмът на някои издатели и агенти отпреди година, че тенденцията е ясна, но в нея „няма пари”, не беше оправдан.
За първи път пазарният дял на fiction е-книгите в USA и UK надмина двуцифрените нива: в USA той е 13,6%, а в UK – 11%. И това от нива 5% и 4% съответно миналата година! Това развитие е изненадващо бързо. С тези темпове догодина този пазар може да бъде вече 40% в англоезичния свят. В Европа делът на този пазар е от 1% до 4%, но това на фона на малко над нулата миналата година също е удивително развитие. Като fiction-ът се продава повече в е-формат от non-fiction-а.
20% от англоезичните издатели твърдят, че е-книгите генерират над 10% от техния оборот. 42% от тези издатели продават между 80% и 100% от целия си каталог като е-книги. Очевидно става въпрос за млада и процъфтяваща индустрия, която по всеобщо мнение привлича за клиенти големи групи население, което преди това не си е купувало печатни книги. И това е най-радостната констатация.

Интересно наблюдение е, че, противно на очакванията, електронните книги засягат продажбите на джобните издания много повече от тези на изданията с твърди корици. ДЖОБНОТО ИЗДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ СИ ОТИВА, защото електронната книга напълно го замества. На пазара на печатните книги остава най-вече т.нар. trade paperback формат – впрочем, най-популярният формат у нас.
Днес издателите си задават фундаменталния въпрос: каква е тяхната цел и новата им роля в дигитализирания свят? Повечето от тях прегръщат промените и милионите нови възможности, които дигиталната ера дава да се доведе интересният и силен контент до читателя.

Една много позитивна мисъл беше изказана от Haley Hutchinson, CEO на Hachette UK – „Ние по-малко трябва да мислим всеки за своето парче от тортата, защото, както стана ясно, торта ще има за всички. Повече трябва да мислим как да се противопоставяме на пиратството, и да се борим с някои нови бизнес модели, които директно засягат интересите на носителя на правата, който е и си остава нашата основна ценност. В този смисъл във Франкфурт тази година усетих дух на солидарност”.

Ще си позволя и ДВЕ ЦИФРИ ПО ПОВОД ПИРАТСТВОТО. По данни от Mack Monitor, всяка книга от първите десет в бестселър листите на New York Times е била изтеглена нелегално 80 000 пъти... А руски статистически групи отчитат, че техният пиратски „пазар” е десет пъти по-голям от легалния им пазар на книги. В борбата с пиратството има две противоречиви политики: едната е възможно най-ниска цена, за да се направи „хакването” неатрактивно, а другата – достойна цена, съчетана с мощна образователна кампания и мерки срещу нарушителите.
Моментът определено е много труден, но и предизвикателен. „Ако не се справим в този труден момент, изходът е един - довиждане” – отново думи на CEO на Hachette UK. Има една английска пословица, която отлично илюстрира правилната нагласа на издателите в новата ситуация: „Така или иначе вече вървим по тънък лед. Защо тогава да не се опитаме да потанцуваме върху него...”

На базата на всичко видяно и прочетено в сайтовете на: www.publishersweekly.com, www.bookbrunch.co.uk, www.publishingperspectives.com, www.bookseller.co.uk и блоговете www.galleycat.com, www.mediabistro.com и www.smashwords.com ви предлагаме обобщение на шестте главни тенденции в съвременното книгоиздаване. Веднага ви предупреждавам: те са противоречиви, провокативни, неумолими и нелицеприятни. Старите бизнес модели и структури се пропукват и вместо тях се появява ново, свободно, общодостъпно и много по-рентабилно книгоиздаване. Можете да не се съгласите с тях, но този анализ определено ще ви заинтригува.

ШЕСТ ГЛАВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ, АВТОРИТЕ И КНИГИТЕ НА ПАЗАРА

Първа тенденция: Залезът на традиционната книжарница
----------------------------------------------------------------------------
Онлайн купуването на книги става все по-масово, защото:
- търсенето, предварителният оглед и самата покупка се осъществяват за секунди;
- удовлетворяват се трите най-важни нужди на клиента: неограничен избор, лек и удобен достъп до продукта, ниска цена;
Прави са тези, които твърдят, че с книжарниците губим основния си път за откриване на интересни книги, но има и противници, които разработват online канали за откриване на най-новите и интересното по теми и автори.

Втора тенденция: Експлозивно нарастване на количеството предлаган текстов контент
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционната книга се изправя пред огромна конкуренция. Всяка година на пазара се появяват стотици хиляди заглавия от нов тип:
- книги с изчерпани тиражи, които се завръщат на пазара под формата на е-книги, т.нар. „зомби” книги или на издания, отпечатани по индивидуална поръчка (Publishing-on-Demand);
- бум на независимите издания: това са електронни книги, които се публикуват в Мрежата без издател. В Германия дори се учреди награда за най-добрите независими книги – Derneuebuchpreiz – в размер на 20 000 евро.
- алтернативен текстов контент в електронен формат, най-често с безплатен достъп: блогове, уикипедия, социални мрежи, игри, видеоклипове, периодика;
Голямата дилема пред книгите в момента е къде попадат те сред всички други избори за информация и развлечение, които имат ползвателите?

Трета тенденция: Все повече хора четат на екран
------------------------------------------------------------------
Четенето на екран предлага по-богато и приятно изживяване в сравнение с четенето на хартия:
- откриване, предварителен преглед, покупка, прочит – всичко е само на един клик разстояние;
- възможност за модифициране размера на шрифта;
- максимално улеснено движение по текста;
- обяснителни хиперлинкове: така наречените enhanced books се предлагат все повече и то особено активно – за детската аудитория. Четенето на екран с всяка изминала година да става все удобно, бързо и евтино. За новите поколения читатели то е по-естественото общуване с текста, защото е интерактивно.
- безпроблемна преносимост;

Четвърта тенденция: Е-книгите постепенно настигат и надминават печатните книги по продажби
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Е-книгите ще надделеят над печатните книги по-бързо, отколкото мнозина смятат. Прогнози:
- по финансова възвръщаемост е-книгите ще надминат печатните книги до 4 години;
- по брой продадени заглавия на човек от населението ще ги надминат до 2 години;
- за повечето независими автори границата вече е премината: при независимите издания е-книгите отдавна са набрали значителна преднина пред печатните издания;

Пета тенденция: Книгоиздателите започват да губят ръководната си роля
------------------------------------------------------------------------------------------------
Големите издателства вече не контролират достъпа до средствата за печат и каналите за разпространение, най-вече дигиталното. На тази тенденция си струва да се спрем по-подробно:
- големите издателства работят „със задна дата” – издават днес онова, което би се продавало по-добре вчера; това е т.нар. „книгоиздаване в огледалото за обратно виждане”;
- търговският цикъл на възвръщаемост при тях изисква 12-18 месеца;
- добрите книги твърде бързо изчезват от пазара поради изчерпан тираж, решения за допечатки се вземат трудно;
- големите издателства имат и големи разходи – поддръжка на материална база, заплащане на многоброен персонал – и това води до изкуствено завишаване на цените на книгите;
- поради големи наличности от многооборотни заглавия големите издателства пропускат печеливши и интересни автори;
- поради залеза на книжарниците, пред криза се изправя и самият процес на отпечатване на хартиени книги;
- всичко това само стимулира възхода на е-книгите;

Бъдещето на големите издателства - очаквани развития:
- предстои все по-мащабна междуфирмена консолидация;
- все повече автори ще отказват да ползват услугите на издателствата;
- авторите с утвърдено име и високи продажби ще настояват за по-високи хонорари, за повече услуги, права и видими резултати;
- ще оцелеят само издателствата, които предлагат на авторите да направят за тях това, което авторите не могат да свършат сами за себе си; „Какво правим, за да свържем читателите с авторите – това е големият въпрос. И още по-точно – правим ли всичко възможно? Това е въпрос на оцеляване” – думи на Мич Джоел, маркетолог.
- благодарение на развитието на технологиите, пропастта между възможностите на издателствата и възможностите на отделния автор за публикуване и разпространение на книги намалява все повече. Издателите са изправени пред трудното предизвикателтство да опровергаят това, ако могат.

Шеста тенденция: Възход на независимите издания и малките нишови издателства:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те променят правилата на играта, защото икономически са много по-рентабилни:
- каналите за разпространение са общодостъпни;
- производствените разходи са минимални или направо клонят към нулата;
- ставките за авторовите хонорари са от 50% до 80% на фона на 10-25% с големите издателства;
- предлагат възможност за поддържане на ниски цени;

Това е в пълен синхрон с т.нар. хоризонтално развитие на света. Вертикалните йерархични структури се изправят пред конкуренцията на един свят на всеобщ достъп до информацията, в който всеки читател става и коментатор и може да генерира и продава свое собствено текстово съдържание.

Най-вероятно ще си кажете – тези тенденции скоро няма да достигнат България, пък и нашият пазар е прекалено малък, за да се тревожим. Нека само да припомним, че за една година дигиталният пазар е нараснал между 2 и 3 пъти! Може би наистина има фактор, който ще забави навлизането на тези процеси в България и той е, че най-големият дял от продажбите у нас се пада на преводните книги. А за да продаде един автор книгата си в превод, наистина му трябва издателство. Но друга интересна новина е, че amazon вече също има издателство и то се казва „amazon publishing”. Близко до ума е „amazon publishing” да си купи права за елелектронни книги на всички езици за най-продаваните световни автори... Затова в заключение ми се иска да повторя една от прогнозите на книжните блогъри: „ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ САМО ОНЕЗИ ИЗДАТЕЛСТВА, КОИТО ПРАВЯТ ЗА АВТОРИТЕ СИ ТОВА, КОЕТО АВТОРИТЕ САМИ НЕ МОГАТ ДА СВЪРШАТ ЗА СЕБЕ СИ”. Нека покажем най-доброто от книгоиздателската професия: откриването на качествени автори и популяризирането им по блестящ, иновативен и неподражаем начин. С други думи – красив танц върху леда!

Източник: Каталина Събева - Литературна агенция Антея  http://www.anthearights.com/

 

Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: