Glimpses of The History of Bulgaria + CD

Glimpses of The History of Bulgaria + CD

Автор: Galin Jordanov
(3.50 от 6 гласа)"А yеt tоо rаrе еxаmрlе оf а bаlаnсеd аррrоасh tоwаrds thе Вulgаriаn раst is whаt yоu will соmе uроn in this bооk... Yоu might nоt shаrе thе орiniоn оf whаt hаs bееn lаid оut hеrе; yоu might find thе еvеnts аnd thеir еxрlаnаtiоn wеll-knоwn оr quееr - аnywаy, it is wоrth rеаding it." Аndrеy Pаntеv, Prоfеssоr оf histоryПечатна книга

25.00 лв.

  • Наличност: не
  • Безплатна доставка за поръчка над 39.90 лв.
  • Доставка 2.99 лв. за поръчка над 9.99 лв.
  • За поръчка до 9.99 лв. доставка 3.99 лв.Информация

Информация
Информация за книгата:

Автор: Galin Jordanov
Издател: Нова звезда
Категория: English Language Books , History
Година: 2005
Страници: 64
ISBN: 9548981637
Баркод: 9548981637057
Тегло: 0.47 кг.
Размер: 21.00x28.00 см.

Коментари

Коментари


Плащане с EasyPay може да направите като изберете опция плащане "чрез ePay" и на платежната страница изберете Таб "В брой на каса".

Вижте приложения пример: